08

การจัดสวนแบบผสมผสานระหว่างต้นไม้ ที่มีพุ่มใบในระดับสูงกับพืชคลุมดิน เกิดความโปร่งโล่งระดับสายตา ให้แลเห็นได้ทั่วอาณาบริเวณ