09

ขอบเขตของละเมาะไม้เป็นรูปร่าง Freeform ทำให้สามารถปรับระดับรูปทรงและขนาดของหมู่ไม้ ให้สัมพันธ์กับการใช้อาคารได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็น การเน้นที่มุขประตูหรือการนำเข้าสู่ศาลากลางสวน