10

มุขประตูด้านหน้าสร้างบรรยากาศที่เย็นสบายด้วยแท่นกระบะไม้ตั้งไหน้ำล้น ส่วนข้างกันวางอ่างหิน รองรับสายน้ำล้นรวยรินจากกระบอกไม้ไผ่สูงขึ้นไปคือบ่อบัว อวดช่อดอกใบล้อกับพุ่มไม้ด้านล่างอย่างกลมกลืน