12

การใช้ความสูงของต้นไม้ใบโปร่งมากั้น ให้เกิดความเป็นส่วนตัวจากแนวรั้วของเพื่อนบ้าน ทั้งยังดูสบายตากว่ารั้วหนา และปิดทึบด้วย