01

รอบสระว่ายน้ำฟรีฟอร์ม ปลูกโอบล้อมด้วยไม้ตระกูลปาล์ม โมก และลีลาวดี สลับกับไม้คลุมดินหลากสี