04

สวนบริเวณหน้าบ้าน และสระว่ายน้ำ สร้างยกระดับเป็นขั้นบันไดกรวดล้าง ปลูกตกแต่งด้วยพุ่มไม้นานาพันธุ์เสมือนเป็นการเชื้อเชิญ