06

การคลุมฐานอาคารให้ดูเหมือนบ้านที่ผุดจากหมู่ไม้ ด้วยพืชล้มลุกที่มีใบขนาดใหญ่ เช่น เสน่ห์จันทร์แดง ตกแต่งช่องหน้าต่างด้วยกระบะกล้วยไม้สีหวานบางเบา