07

บรรยากาศทางเดินที่ร่มรื่นเย็นสบายท่ามกลางแมกไม้ เสมือนอยู่ในรีสอร์ทกลางหุบเขา