10

มุมพักผ่อนกับชุดเก้าอี้สนามท่ามกลางร่มไม้ที่ต้องอาศัยความชำนาญในเรื่องทิศทางแดด และการเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม