13

ลานหินทรายด้านหลังใช้เส้นโค้ง เพื่อลดความกระด้างของอาคาร และแนวกำแพงปลูกแต่งให้ร่มครึ้มด้วยปาล์มชนิดต่างๆ และเพิ่มสีสันด้วยกล้วยแดงสะดุดตา