14

บริเวณริมบ่อเลี้ยงปลาทำลาน และม้านั่งไม้ สำหรับการผ่อนคลายในบรรยากาศที่สงบเป็นส่วนตัว เป็นมุมโปรดที่เจ้าของบ้านใช้บ่อย ๆ