01

เป็นที่รู้กันดีว่า กว่าบ้านหลังหนึ่งจะออกมาสมบูรณ์ลงตัวได้นั้น ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน ซึ่งนอกจากต้องคำนึงถึงรูปแบบทางสถาปัตยกรรม และการตกแต่งภายในเป็นปัจจัยหลักแล้ว สวนก็นับเป็นอีกองค์ประกอบที่สำคัญ และไม่ควรมองข้าม เพราะมีส่วนในการที่จะช่วยสร้างความน่าสนใจ เสริมบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่ให้บ้านได้เป็นอย่างดี ซึ่งในปัจจุบันวิวัฒนาการของการจัดสวนพัฒนาไปมาก มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกสรรตามความต้องการ และสอดคล้องเข้ากับบ้านในสไตล์ต่างๆ เช่นเดียวกับสวนสวยจากบ้านหลังนี้ ซึ่งออกมาในบรรยากาศผสมผสานเป็นสไตล์ Tropical Contemporary ที่ประยุกต์จากสวนประดิษฐ์ ซึ่งเรียบโปร่งเป็นระเบียบ เข้ากับสวนธรรมชาติที่ร่มรื่นอย่างสมดุล เอื้อต่อประโยชน์ใช้สอย และรับกับบ้านในแบบร่วมสมัยอย่างลงตัว