02

บรรยากาศสวนด้านหน้าบ้านจัดเป็นกลุ่มไม้พุ่มไม้ดัดตัดแต่งหลั่นระดับ เปิด Space ให้บ้านโดดเด่นเสริมด้วยปาล์มชนิดต่างๆซึ่งเป็นต้นไม้เดิม