05

ชาฮกเกี้ยน โกสน ตะเพียนทอง โมกด่าง เข็มชมพูและปรง นำมาจัดแต่งร่วมกันเป็นกลุ่มใกล้ชิดบริเวณทางเดิน