06

จัดมุมนั่งเล่นไว้ริมทางเดิน ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ พร้อมมีไม้พุ่มที่รูปทรง และสีสันแตกต่างกันปลูกประดับโอบล้อม โดยจัดสวนโอบล้อมเลาะเลียบไปกับตัวบ้าน มีต้นไม้ใหญ่เป็นไม้หลักเสริมรายรอบด้วยไม้พุ่มที่ตัดแต่งสูง-ต่ำลดหลั่น พร้อมมีทางเดินเชื่อมถึงกัน