08

โดยคุณทินกร ศรีวัฒนะธรรมา จากบริษัท สวนสวย แลนด์สเคป จำกัด เป็นผู้ออกแบบจัดสวนบ้านหลังนี้ ได้กล่าวถึงแนวคิดโดยรวมว่า “บ้านหลังนี้เป็นบ้านเก่าที่มีมาแต่เดิมจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าของบ้าน ซึ่งมีลักษณะเรียบง่ายร่วมสมัย วางผังแยกตัวบ้านไว้ด้านหนึ่ง อีกด้านเป็นพื้นที่สวนโดยเฉพาะครอบคลุมเนื้อที่ ประมาณ 500 ตร.ว. ซึ่งสวนเดิมเป็นสวนประดิษฐ์ที่เน้นไม้พุ่ม ไม้ดัดตัดแต่งเป็นกลุ่มกอรวมทั้งมีพันธุ์ไม้
ตระกูลปาล์มต่างๆอยู่มาก ซึ่งเมื่อได้คุยกับเจ้าของบ้านถึงความต้องการก็ทราบว่าอยากได้สวนที่ร่มรื่นเป็นธรรมชาติแต่ก็ต้องเป็นระเบียบ และง่ายต่อการดูแลรักษาด้วย โดยต้องมีพื้นที่สำหรับใช้จัดเลี้ยง และยังคงพันธุ์ไม้เดิมเอาไว้รูปแบบสวนที่ออกมาจึงเป็นลักษณะผสมผสาน ดัดแปลงใช้ต้นไม้เก่ามาเป็นองค์ประกอบหลักพร้อมแทรกด้วยพันธุ์ไม้อื่นๆหลากชนิดโดยจัดสวนใหม่ให้ดูเป็นธรรมชาติ พร้อมกับเสริมให้มีส่วนใช้งานเพิ่มขึ้น ที่สำคัญคือกลมกลืนเข้ากับบ้านเดิม