09

สนามหญ้าจัดอยู่ด้านขวา จากทางเข้า โดยเน้นให้มีขนาดใหญ่ เพื่อประยุกต์ใช้งานเป็นพื้นที่พักผ่อนและจัดเลี้ยง พร้อมปลูกไม้ใหญ่ทรงสูง ใบแผ่โอบล้อมบดบังสายตาจากอาคารสูง