12

น้ำตกจัดอยู่ตรงกลางระหว่างลานหิน และบ่อปลาในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ มีไม้พุ่ม ไม้เลื้อย และไม้อวบน้ำ ปลูกโอบล้อมโขดหินอย่างกลมกลืน