14

บ่อปลาคาร์พ และสะพานไม้จัดอยู่ด้านในติดกับตัวบ้าน โดยมีมะเฟือง และจิกน้ำปลูกอยู่ด้านข้าง ให้ร่มเงา เสริมรอบบ่อด้วยแนวหิน และไม้พุ่ม อย่างการะเกด และประทัดจีน ฯลฯ