มุมน้ำตกในบรรยากาศ ที่คล้ายกับป่าธรรมชาติโดยมีไม้ยืนต้นเป็นองค์ประกอบสำคัญ