17

ลานพักผ่อนด้านหลังบ้านจัดเป็นสวนแบบโปร่งแทรกผสมกับสวนหิน เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลรักษา พร้อมเชื่อมการใช้งานกับเรือนหลังเล็กได้อย่างต่อเนื่อง