จัดภูมิทัศน์โดยรวม รอบๆตัวบ้านร่มรื่นย์ด้วยพันธุ์ไม้ และชุ่มชื่นด้วยธารน้ำ ไม้ดัดแบบไทย ๆ ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเสริมแต่งบรรยากาศ