06

บรรยากาศรอบๆ ศาลาพักผ่อนที่จัดอยู่ท่ามกลางบ่อปลา เปิดให้เห็นน้ำตกด้านหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีสะพานไม้เชื่อมกับส่วนอื่นของบ้าน