07

ด้านข้างบ้านซึ่งมีพื้นที่ไม่มากนัก จัดเป็นสวนแบบเรียบง่าย ปลูกต้นไม้ชิดผนังและรั้ว โดยเว้น Space ตรงกลางเป็นทางเดินปูหิน เชื่อมต่อกับสวนด้านหลัง