03

จัดวางม้านั่งให้แทรกท่ามกลางหมู่ไม้ อย่าง กนกลายไทย โมกและปีป โดยปลูกต้นข่อย ที่ตัดแต่งเป็นพุ่มโปร่งตา และแนวผกากรองโอบล้อมอีกชั้นหนึ่ง