05

ศาลาไม้ทรงปั้นหยาท่ามกลางสวนป่าแบบธรรมชาติ ซึ่งเจ้าของบ้านใช้เป็นทั้งส่วนต้อนรับแขก และมุมนั่งพักผ่อน