09

บ่อน้ำที่รองรับสายน้ำตกถูกแบ่งส่วนอย่างกลายๆ ด้วยสะพานไม้ที่นำไปสู่ลานด้านหลัง ตามหัวเสาสะพานติดประดับด้วยหินแกะรูปดอกไม้ช่วยให้ดูสดชื่นขึ้นคล้ายร่ม