10

บ่อน้ำด้านในสร้างจุดสนใจด้วยคนโทน้ำล้น ที่ปล่อยสายน้ำผุดพุ่งขึ้นช่วยให้สวนด้านใน แลดูไม่นิ่งหรือเงียบเหงาขาดชีวิตชีวา