11

ลานไม้ปลูกโอบล้อมด้วยพุ่มโกสน ต้นโมก และลีลาวดี ทำให้มีความรู้สึกเป็นส่วนตัวในระดับหนึ่ง ซึ่งเหมาะกับการพักผ่อน