การจัดปลูกต้นไม้รอบบริเวณสระว่ายน้ำ ช่วยลดความแข็งของพื้นรอบขอบสระได้บ้าง