2

แนวสวนบริเวณด้านหน้าบ้านปลูกไม้ดอก อย่างพุดน้ำบุษย์ ซึ่งให้กลิ่นหอมอ่อนๆ แซมสลับกับไม้พุ่ม อาทิ ม่วงมณียา เข็มชมพู ชวนชมฮอลแลนด์ และลิ้นมังกรแคระ โดยมีทางเดินหินทรายนำสายตาเข้าสู่ภายในสวน