3

มุมหนึ่งของสวนซึ่งจัดเป็นธารน้ำตก เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น โดยนำหินทรายมาจัดวางลดหลั่นระดับเป็นชั้นๆ และปลูกแซมโดยรอบด้วย ต้นเข็มชมพู และรางทอง รวมทั้งพันธุ์ไม้น้ำเลียนแบบธรรมชาติ