11

พื้นที่ชิดกับตัวบ้านโดยรอบจัดตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ขนาดย่อม อาทิ โมก ชวนชม โกสน ต้นลีลาวดี โดยจัดไม่ให้ขวางทิศทางของแสงแดด และออกแบบแนวพุ่มไม้ ไม่ให้ยึดติดกับโครงสร้างอาคารซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายได้