12

มุมสวนด้านในใช้วัสดุธรรมชาติอย่างไม้และหินในโทนสีรับกันมาจัดตกแต่ง พร้อมกับจัดสวนรายรอบอย่างกลมกลืน