02

ข้างบ่อปลาปลูกไม้พุ่มหลากสี และบางต้นให้ดอกสวยงาม อย่าง จันผากองใหญ่ เอื้องหมายนาอินโด รวมถึงบานไม่รู้โรยฝรั่ง และผกากรอง เป็นต้น