03

ลานไม้หน้าบ่อน้ำตกมีน้ำพุและรูปปั้นม้าน้ำพ่นน้ำ ให้เสียงน้ำที่ตกกระทบคล้ายกับเสียงธรรมชาติ