05

บ่อน้ำที่มีน้ำผุดเอ่อล้นไหลผ่านก้อนหินทรายขนาดใหญ่ที่แซมด้วยต้นไม้พุ่ม อย่างบัวสวรรค์ ชมพูนุช หนวดปลาดุกแคระ และเฟิร์น รายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่หลากชนิด อาทิ เศรษฐีเรือนนอก เดหลีใบกล้วย และราชพฤกษ์ เป็นต้น