08

ด้านหนึ่งของพื้นที่ จัดสวนที่เน้นไม้พุ่มหลากชนิดรายล้อมอยู่รอบๆ เรือนประยุกต์ร่วมสมัย อาทิ พยับเมฆ กราบหอยแครงด่าง แก้ว โมกพุ่ม ต้นที่เด่นชัดมากคือต้นไทรไต้หวัน ที่มีการตัดแต่งรูปทรงคล้ายร่ม