10

ด้านข้างเรือนประยุกต์มีบ่อน้ำล้น รายล้อมไปด้วยไม้พุ่ม และไม้ยืนต้น เน้นความโล่งโปร่ง