11

ภายในบ่อน้ำมีขนาดกว้าง ทำน้ำผุดน้ำล้น ไหลลงมาตามก้อนหินทราย จุดเด่นอยู่ที่โอ่งน้ำผุดสีน้ำเงินขาดใหญ่ที่ปล่อยน้ำไหลลงสู่บ่อพร้อมกับเสียงที่คล้ายน้ำตก รอบๆบ่อน้ำจัดแต่งไม้พุ่มและไม้ยืนต้นเล่นระดับอย่างต้นตีนเป็ดน้ำ มหาหงส์ อินทผลัม บัวสวรรค์ แพรเซี่ยงไฮ้ เป็นต้น