12

มุมหนึ่งด้านข้างสวน มีสะพานไม้พร้อมที่นั่งยาวขนานกับบ่อน้ำ ตกแต่งด้วยต้นปริกหางกระรอกและโมกพุ่ม