มุมมองจากบริเวณศาลาพักร้อน สู่มุมน้ำตก มีไม้ยืนต้นตามแนวชายน้ำทำหน้าที่ เป็นฉากหน้าและฉากหลังให้กับมุมน้ำตก เพื่อเพิ่มสีสันให้กับบรรยากาศชายน้ำ