15

สวนหย่อมขนาดย่อมที่ขนาบข้างบริเวณหน้าประตูตัวบ้านนั้น จัดแต่งในสไตล์ Tropical เน้นไม้พุ่มและไม้ยืนต้นของเอเชียเป็นหลักอย่าง จันผา คฑาทอง พลูทอง ฟีโลใบมะละกอ และแฟนซีไอริส เป็นต้น ซึ่งรายล้อมด้วยบ่อน้ำพุขนาดเล็กทรงยาว ที่ไว้ใช้รองรับน้ำฝนจากหลังคาได้อีกด้วย