17

ด้านหน้าของสวนปลูกไม้ยืนต้น อย่าง ต้นทองกวาว เหลืองปรีดียาธร บุนนาค ที่ให้ความร่มรื่น แซมด้วยไม้พุ่ม อย่าง ก้ามปูหลุด ปาล์มฟอร์กเทล บานบุรีแคระ ในบางส่วนทำให้สวนดูโล่งไม่อึดอัด