02

มุมหนึ่งของศาลาที่มองเห็นน้ำตกได้อย่างชัดเจน สามารถนั่งพักผ่อนพร้อมกับการชมต้นไม้และน้ำตก พร้อมกับจิบน้ำชายามบ่ายได้อารมณ์ไปอีกแบบ