05

ด้านหน้าของน้ำตกที่เล่นระดับดูสวยงามและ เป็นธรรมชาติด้วยไม้ประดับและ ไม้ยืนต้นที่ปลูกแซมตามชั้นหิน