02

แนวทางเดินในสวนดีไซน์ให้สามารถเชื่อมไปยังส่วนของลานไม้เอนกประสงค์โดยรอบได้ โดยปูพื้นแนวทางเดินด้วยแผ่นหินทราย ที่ดูแลรักษาง่าย พร้อมทั้งจัดเลาะล้อตลอดแนวทางเดินด้วยไม้ใบประดับที่ชอบแสงแดดรำไร อาทิ พืชตระกูลว่านต่าง ๆ แทรกผสมไปกับต้นไม้ใหญ่เดิม