05

มุมมองจากภายในบ้าน แลเห็นแนวของไม้ใหญ่เดิมไม่ว่าจะเป็น ต้นพญาสัตบรรณ ต้นสน ต้นมะม่วง รวมทั้งต้นแก้วที่ปลูกไว้เป็นฉากบังสายตาจากภายนอก