07

ธารน้ำตกดีไซน์เป็นชั้นลดหลั่นกันลงมาสามชั้น ตกแต่งด้วยหินทรายธรรมชาติและกรวดล้าง แทรกแซมด้วยพันธุ์ไม้ต่าง ๆ อาทิ กล้วยไม้ดิน กวักมรกต ชาพุ่ม ลิ้นมังกรแคระ ลีลาวดี และต้นจั๋ง