08

ภายในสวนจัดให้มีมุมนั่งเล่นเล็ก ๆ แทรกอยู่ท่ามกลางเงาไม้ เพื่อให้เจ้าของบ้านได้ปรับใช้เป็นมุมพักผ่อนและ สัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด